Cвященник Алексий Добош

Cвященник Алексий Добош

К сожалению, в церковной среде сформировалось много ошибочных взглядов касательно миссии женщины-христианки в Церкви и мире.

На жаль, у церковному середовищі сформувалося багато хибних поглядів щодо місії жінки-християнки в Церкві та світі.